هو الجمیل

هو الجمیل

 
ازآنجا که میل به زیبایی در فطرت آدمی جای دارد پس هر آنچه را که زیبا نباشد منطبق با خواسته های فطری وی نبوده ومسلماً موافق میل او قرار نخواهد گرفت. خوشنویسی که از مهم ترین دستاوردهای آدمی است ، هنگامی مورد توجه قرار خواهد گرفت که سیمایی زیبا و منظری خوش داشته باشد.خط زیبای نستعلیق را باید از ابداعات خاص و خالص ایرانیان دانست وبر این همه لطف و ملاحت آفرین گفت ، که به حق خط نستعلیق را عروس خطوط اسلامی نامیده اند. هنرزیبای خوشنویسی یکی از سخت ترین ، ظریف ترین ، دقیق ترین ، موزون ترین و مانا ترین هنرهاست که در انزوا و خلوت به ثمر می نشیند و تجلّی قطر ه ای از بحر جمال حق است.هنر زیبای خوشنویسی هرگز کهنه نمی شود بلکه به کوشش انسان های متعّهد ، دلسوز وعاشق از درون تجربیات هنرمندان گذشته الماس های زیباتر و تراش خورده تری تقدیم به مردم زمانه اش می کند.