یاد استاد

آثار جدید اسماعیل دارابی منش در آلبومی با نام یاد استاد ( زنده یاد حضرت استاد فتحعلی واشقانی فراهانی ) از امروز در دسترس علاقه مندان و هنر دوستان قرار گرفته است. برای تهیه این آلبوم به آدرس اراک – سه راه مخابرات آموزشگاه و نگارستان سرمشق مراجعه فرمایید.