قوانین

  1. اگر تا ۷ روزاز محصول خریداری شده رضایت نداشتید می توانید طی این۷ روز محصول را برگردانده و وجه پرداختی خود را پس از کسر هزینه پستی دریافت فرمایید.
  2. هزینه ارسال آثار و محصولات خریداری شده بالای ارزش ۱۰میلیون ریال به عهده فروشنده می باشد.
  3. اگر طی ۱۰روز تصمیم به ارجاع محصول داشتید  ۱۵درصد از قیمت محصول کسر شده ومابقی به شماره حسابی که شما معرفی بفرمایید واریز می گردد.
  4. پس از یک سال درصورت تمایل شما به تعویض محصول با محصولی با ارزش بیشتر این امر امکان پذیر است، شما با پرداخت مابه التفاوت ارزش محصول قبلی وجدید می توانید اقدام به تعویض نمایید.