کتاب رنج گنج

کتاب رنج گنچ، آثار برگزیده اسماعیل دارابی منش با مقدمه حضرت استاد فتحلی واشقانی فراهانی از هم اکنون به بازار عرضه شد.

نمونه کارهای چاپ شده در کتاب در گالری خط قابل مشاهده می باشد.