علی ای همای رحمت- فروخته شده

دسته:

توضیحات

عنوان :علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

روش :نقاشی خط آکرلیک روی بوم

اندازه:۹۰*۶۰ سانتی متر

توضیحات :فروخته شده