علی ولی ا…(ع)

10,000,000 ریال

دسته:

توضیحات

عنوان :علی ولی اله

اندازه:۱۲۰*۹۰ سانتی متر

دانگ قلم ۶ س م

تکنیک:رنگ و روغن روی بوم

توضیح اینکه زمینه آرایی نیز کار خودشان می باشد و نوشتن با قلم عرض ۶سانت و درست اجرا شدن کلمه تبحر خاصی می خواهد.