5,000,000 ریال

دسته:

توضیحات

تکنیک :رنگ و روغن

اندازه ۷۰ *۷۰

۵۰۰۰۰۰ تومان

اثر هنرمند گرانمایه خانم ن بزرگ